Verfrissende inspiratie

Ongetwijfeld wil jij ook bijdragen aan een mooie sportomgeving. Maar waar kun je beginnen zonder meteen ontdekt te worden als vaste vrijwilliger? Met NKS kun jij jouw bijdrage doen, op thema's die jij belangrijk vindt en in de tijd die jij beschikbaar hebt. Meld je aan en je krijgt op dit zeer dynamische platform een eigen pagina waar je alle activiteiten op jouw sportvereniging(en) en die van je kinderen kunt volgen. Veel plezier met bijdragen aan je sportvereniging.

Nieuwe Kansen Sport | Postbus 1018 | 5140 CA Waalwijk
 06 - 4111 8327 | info@nieuwekansensport.nl

Introductie voor deskundigen

Introductie voor partners

Uitnodiging aan organisaties die via de sport aan een mooiere samenleving willen werken

Nieuwe Kansen Sport komt graag in contact met mogelijke partners om gezamenlijk te werken aan het mooier maken van sportland Nederland. Mogelijke partners: bedrijfsleven, sportbonden, regionale en lokale sportservice organisaties, maatschappelijke organisaties en andere organisaties die via en met de sport hun doelen kracht bij willen zetten.

 

Een uniek aspect aan Nieuwe Kansen Sport is dat het ruimte geeft aan één enkel persoon om op zijn eigen sportvereniging het verschil te maken. Stel dat iemand het gesprek op gang wil brengen over bijvoorbeeld homoacceptatie, sportiviteit, het nieuwe sportpark of het kennisniveau van de jeugdtrainers op het gebied van EHBSO. Dat kan hij online doen op Nieuwe Kansen Sport, in het stadion van zijn eigen sportvereniging.

   

Nieuwe Kansen Sport geeft haar partners de ruimte om een bijdrage te leveren aan het ondersteunen van het op gang brengen van dialoog en het in actie komen op een specifiek thema. Partners kunnen met kennis en ervaring op dat specifieke onderwerp aanhaken (of aanjagen) met goede informatievoorziening, het promoten van de eigen informatieavonden en producten en diensten, alsmede het rechtstreeks in contact zijn met een actief lid van de sportvereniging.

   

Informatie die naar sportbestuurders gaat, bereikt veelal de gewone leden van sportverenigingen niet. Het ontbreekt die leden derhalve aan inzicht hoe bij te dragen aan een specifiek onderwerp. Nieuwe Kansen Sport brengt de informatie van haat partners wel naar de leden toe. En er hoeft maar één passievol lid van de vereniging te zijn die dankzij deze informatie in actie wil komen om als partner weer met meer clubs in contact te zijn. Nieuwe Kansen Sport zoekt doorlopend naar wegen om veel meer leden van sportverenigingen op hun eigen manier aan de groei en bloei van hun vereniging bij te laten dragen.

 

Enkele van de faciliteiten die partners tot hun beschikking krijgen op Nieuwe Kansen Sport:

 • Zelf plaatsen van informatie over trainingen, evenementen en producten.
 • Zelf plaatsen van actuele artikelen in de gekozen aandachtsgebieden.
 • Contact met bestuurders, commissies én gewone leden van sportverenigingen.
 • Online beantwoorden van vragen die op het platform worden gesteld.
 • Op uitnodiging van een sportvereniging meekijken en meepraten op een thema dat actueel is in de vereniging.
 • Doorlopend vindbaar zijn met zelf geplaatste (en dus actuele !) producten en diensten die ook door Nieuwe Kansen Sport gepromoot worden.

 

Voor Eur 35 per jaar (lidmaatschapsprijs van de Coöperatie NKS) kunnen partners deelnemen. In het eerste jaar geldt de lidmaatschapsperiode tot eind 2016.  

     

  Meer weten over de mogelijkheden om partner te worden op Nieuwe Kansen Sport? 
  Stuur dan een berichtje naar info@nieuwekansensport.nl of bel 073-6131376. 

   

  Introductie voor sponsoren

  Uitnodiging aan ondernemers die via de sport aan een mooiere samenleving willen werken.

  Via het platform Nieuwe Kansen Sport bereik je op een geheel nieuwe manier de sportwereld. 

     

  Of je nu een landelijke, regionale of lokale sponsor bent, als je wilt bijdragen aan een sterkere sportwereld dan kan het van waarde zijn om een echte partner in de sport te worden. Wil je als sponsor de sportclub laten doordraaien zolang het goed gaat of wil je bijdragen aan het versterken van de rol van de sportvereniging in de samenleving? Als dat laatste je keuze is dan kan deelnemen op Nieuwe Kansen Sport van waarde zijn.

     

  Voorbeeld van een MVO-sportsponsor
  De MVO-sponsor kiest bewust een thema waar zijn organisatie iets mee heeft en/of waar lokaal behoefte aan is, en waarmee middels de sport iets aan verbeterd kan worden. Je gaat langs bij je bestaande of toekomstige clubs die je sponsort / wilt gaan sponsoren, en legt hen voor dat je vanuit je MVO-beleid de beschikbare sponsorgelden wilt labelen aan activiteiten die de sportvereniging ontplooit in de samenleving. Bepaal zelf of je vooraf een plan wilt zien of achteraf een rapportage. Nieuwe Kansen Sport blijft helemaal buiten de financiële transacties van de sponsoring van sportverenigingen!

     

  Wat kan Nieuwe Kansen Sport toevoegen?

  • Sponsors kunnen in de community van de sportverenigingen meekijken met de activiteiten die de clubleden ontplooien op de gekozen thema's.
  • Sponsors kunnen worden gepromoot en op een positieve manier in social media gekoppeld worden aan het thema van hun MVO-beleid.
  • Sponsors kunnen onderdeel worden van een lokaal netwerk rondom activering sportverenigingen en/of een thema waar omheen lokaal veel aandacht gevraagd gaat wordne.
  • Sponsors kunnen zich op Nieuwe Kansen Sport ook zelf profileren met een bedrijfsprofiel, artikelen (MVO-beleid transparant maken?), producten en evenementen.
  • Sponsors worden per thema ook op landelijk niveau gekoppeld aan de sport en andere partners in het netwerk van Nieuwe Kansen Sport.  

    

  Ook bestaat de mogelijkheid om sponsor te worden van de organisatie Nieuwe Kansen Sport.

       

  Meer weten over de mogelijkheden om als sponsor actief bij te dragen aan het versterken van de sport door een themabewust MVO-beleid? 
  Stuur dan een berichtje naar info@nieuwekansensport.nl of bel 073-6131376. 

  Introductie voor begeleiders

  Voor jouw club begeleider worden op het leukste sociale sportplatform van Nederland?

  Heb je affiniteit met online netwerken? Heb je gevoel voor groepsprocessen? Wil jij op een geheel nieuwe manier bijdragen aan jouw sportvereniging? Dan is begeleider worden op Nieuwe Kansen Sport iets voor jou!

   

  Er wordt wel gezegd dat veel leden van sportverenigingen klanten zijn geworden. Alle reden om op een vernieuwende manier de leden te binden aan de club om ook hun energie te vangen. Zodat iedereen weer zegt: Samen zijn we de club! Nieuwe Kansen Sport ondersteunt het proces naar sterkere sportverenigingen die hun sportieve en maatschappelijke rol in de samenleving kunnen blijven vervullen. Zodat niet alleen een klein groepje vaste vrijwilligers de lasten moet dragen.

    

  Ben jij zo'n modern lid van een sportvereniging?
  Meer klant dan actieve deelnemer in de organisatie van de club? Misschien is dan begeleider worden juist wel een mooie manier om aan te haken, als je interesse hebt. Je hebt alle ruimte om op je eigen manier deze rol in te vullen. Online kun je het vanuit huis bijhouden en je weet precies wie je moet aanspreken als je op de club rondloopt. Voor je het weet ken je de club en kent de club jou. Kan ook een idee om deze rol met een heel team afwisselend op te pakken.

     

  Inhoud van de rol Begeleider
  Als begeleider fungeer je binnen jouw club als katalysator voor initiatieven met niet meer dan actieve aanwezigheid op het sociale netwerk en het aanschieten van mensen op de club over hun activiteiten. Je vervult, waar nodig, de brugfunctie tussen bestuur / commissies en nieuwe initiatieven die door enthousiaste leden worden opgestart. Ook zorg je voor een ordelijk verloop van de online conversaties en signaleer je kansen om de energie van leden te bundelen.

    

  Aanmelden als begeleider? Stuur een berichtje naar info@nieuwekansensport.nl of bel 073-6131376.

  Introductie voor deskundigen

  Beste deskundige,

  Ben jij een deskundige op een vakgebied waarmee je kunt bijdragen aan een mooiere sportwereld? Word dan lid van Coöperatie NKS en sluit je aan bij de groep deskundigen die de sportmarkt op een vernieuwende manier ondersteunt.

     

  Onze (sport-)wereld is in transformatie.
  Coöperatie NKS wil met haar leden die van binnen en buiten de sport komen, bijdragen aan een mooiere sportwereld. Onze (sport-)wereld is in transformatie. Er is eigenlijk geen tijd voor de traditionele meerjarencyclus van beleid, jaarplannen, uitvoering, evaluatie, bijsturen tot opnieuw in actie. Hiermee blijven we achter de feiten van een steeds sneller veranderende wereld aanlopen.

     

  Ontdekken door doen
  Nieuwe kansen voor de sport ontdekken we door ruimte te geven aan het experiment (ontdekken door doen). Ontdekken door doen vindt plaats in de praktijk. Deskundigen begeleiden vrijwilligers in de sportclub op basis van blended learning.

     

  Blended learning
  Afhankelijk van budget, tijd en projectinrichting is dat een mix van presentaties, oefenen in de trainingzaal, 1 op 1 begeleiding, inzet van een online trainingsmodule, en ook het stimuleren van studenten om te luisteren naar en leren van elkaar, in de trainingsruimte en vooral in de dagelijkse praktijk.

     

  Ben jij creatief en positief ingesteld?
  Coöperatie NKS zoekt deskundigen die interesse en/of ervaring hebben in het  begeleiden van vrijwilligers in de sport op basis van blended learning. Deskundigen die met hun kennis, ervaring en creatief denken positief in de sportwereld staan en lid willen worden van Coöperatie NKS.

     

  Zie jij jezelf vanuit deze visie samen met Coöperatie NKS bijdragen aan de sport? Nieuwe Kansen Sport biedt jou een unieke manier van bijdragen aan de sportwereld.

  Voor Eur 35 per jaar (lidmaatschapsprijs van de Coöperatie NKS) kan jij deelnemen.

   

  Meer weten over de mogelijkheden om op Nieuwe Kansen Sport zichtbaar te zijn? Stuur een bericht via het contactformulier op deze website, naar info@nieuwekansensport.nl of bel 073-6131376. 

   

  Introductie voor besturen

  Nieuwe Kansen Sport: een tool met een visie om alle leden van de sportvereniging te betrekken bij de club

  Hoe zou je het vinden als je als bestuurder van de sportvereniging alle leden doorlopend kunt informeren over belangrijke aspecten van de sportvereniging? Zodat je doorlopend het beleid in kort bestek aan de leden duidelijk kunt maken. Waardoor de leden zich meer betrokken voelen bij de club? Waardoor de leden elkaar kunnen vinden en op vele andere manieren dan alleen maar in de rol van vrijwilliger bij te dragen aan de club? Die mogelijkheid is er met Nieuwe Kansen Sport. Wij hebben als kerndoelstelling de sportverenigingen in Nederland sterker te maken. De inzet van veel van de leden van ook jouw sportvereniging is daarbij cruciaal en wordt met Nieuwe Kansen Sport ondersteund.

  Communicatie
  We kunnen niet meer zonder internet en een goed communicatiebeleid. De Algemene Ledenvergadering wordt al jaren matig bezocht en toch willen we dat alle leden zich betrokken voelen bij de club. Nieuwe Kansen Sport biedt de mogelijkheid om niet één of tweemaal per jaar maar doorlopend een open communicatielijn naar de leden te hebben. Doel en effect: leden worden bewust van wat er op de club gebeurt, raken betrokken door de onderlinge communicatie en worden gestimuleerd om in actie te komen op die onderwerpen waar de vereniging behoefte aan heeft. Ieder lid kan op zijn eigen manier bijdragen, ook zonder op de club te komen.

  Wat zijn de voordelen voor het bestuur om deel te nemen op Nieuwe Kansen Sport?

  • Voor Eur 35 per jaar (lidmaatschapsprijs van de Coöperatie NKS) kan jouw club deelnemen. In het eerste jaar geldt de lidmaatschapsperiode tot eind 2016.  
  • Je kunt kort en bondig het beleid omschrijven per onderwerp en aangeven wat de club van de leden nodig heeft en wat de club te bieden heeft.
  • Leden geven hun waardering per thema zodat inzicht ontstaat in hoe de leden denken over de ontwikkelrichting van de club.
  • Leden kunnen in actie komen op een thema waar hun interesse naartoe uitgaat.
  • Deskundigen en maatschappelijke partners zijn aanwezig op het platform om leden en ook jou als bestuurder adviezen en antwoorden op jouw vragen te geven.
  • Leden worden zich bewust van de vele activiteiten die gedaan worden in de sportvereniging.
  • De betrokkenheid bij de club wordt vergroot doordat leden 1 op 1 en groepsgewijs met elkaar kunnen communiceren.
  • Een uitbreiding op de mogelijkheden om leden uit te dagen om bij te dragen aan de vereniging.
  • Inzicht in beroep en interesses van de leden op basis van persoonlijke profielen: interessant voor de club én voor de onderlinge contacten en netwerken.

  Samen zijn we de club!
  Hoe werkt het?

  • Ieder lid van de vereniging kan het initiatief nemen om zijn sportvereniging op het platform te activeren.
  • Het bestuur ontvangt dan een startpakket met toelichting en mogelijkheden om het platform te benutten.
  • Een vereniging kan vervolgens direct met het platform van start: leden nodigen andere leden uit om te gaan deelnemen.
  • Op de thema's die door leden of bestuur worden geactiveerd kan het verenigingsbeleid uiteengezet worden.
  • Leden kiezen zelf een thema om mee in actie te komen of ondersteunen anderen die een actie uitvoeren met een hoge waardering of tip.

  Hoe kun je Nieuwe Kansen Sport opstarten?

  • Klik op deze pagina op de button 'Doe mee', meld je aan op het platform en zoek het online stadion van jouw club.
  • Promoot Nieuwe Kansen Sport onder de leden. Veel meer hoef je niet te doen.
  • Of organiseer een meeting op de vereniging voor 15-25 mensen die in actie willen komen en andere leden willen uitdagen (meer) bij te dragen aan de vereniging.
  • Vraag naar de mogelijkheden om medewerkers van Nieuwe Kansen Sport zo'n meeting mee voor te bereiden en/of uitvoeren.
  • Bezoek een regiomeeting van Nieuwe Kansen Sport.

   

  Vragen? Mail naar info@nieuwekansensport.nl of bel 073-6131376.

  Succes met de groei en bloei van jouw club met ondersteuning van Nieuwe Kansen Sport!

  Introductie voor leden van een sportclub

  Bijdragen aan jouw sportvereniging op jouw manier.

       

  Geachte lid van jouw sportvereniging,   

  jouw sportvereniging is een mooie ontmoetingsplek voor gelijkgestemde mensen en het is van grote waarde als zoveel mogelijk mensen hiervan gebruik kunnen maken. Natuurlijk vind jij ook dat jouw sportvereniging een veilige plek moet zijn om te vertoeven en vind je het geweldig als alles op de club op orde is. En we denken dat je daar best aan wilt bijdragen maar we realiseren ons ook dat je al heel druk bent met vele andere verplichtingen.

   

  Problemen oplossen
  Nieuwe Kansen Sport wil met jou op een andere manier kijken naar jou en je sportvereniging. Het klinkt wel mooi om bij te mogen dragen aan de sport, maar waar kun je aanhaken als gewoon lid van een club? De vrijheid die je in jouw sportbeleving ervaart, lijkt ver te zoeken in de hiërarchische organisatie van de club met bestuur, commissies en vooral al die vastgelegede taken voor vrijwilligers. En bij wie moet je zijn om eens een balletje op te gooien zonder meteen aan een klus vast te zitten? Vrijwilligerswerk bij de sportclub lijkt, net zoals de acties van het bestuur, in 90% van de gevallen op het helpen oplossen van problemen. Dat is niet voor iedereen een leuke manier van instappen.

     

  Andere vragen stellen
  Nieuwe Kansen Sport stelt je andere vragen:

  Waar ben je buiten de sport mee bezig?

  Zou je iets van jouw kennis, ervaring of juist leerwens met de sportvereniging kunnen verbinden?

  • Zoek je ander werk en kun je je CV oppoetsen met vergaderingen leiden of teams begeleiden?
  • Ben je adviseur en zou je een proces binnen de verenging eens willen onderzoeken op efficiency en effectiviteit?
  • Ben je een financiële man of vrouw? Zou je eens per halfjaar op de penningenmeeting met mensen uit jouw netwerk de club op financieel gebied willen adviseren?
  • Heb je affiniteit met zaken die autisme betreffen? Zou jij het beleid voor de sportvereniging willen schrijven waarmee de club leert omgaan met deze doelgroep zodat we hen een vertrouwde sportomgeving kunnen bieden?
  • Heb jij je in de steek gelaten gevoeld door de club toen je een paar maanden geblesseerd was? Zou jij wel willen kijken hoe de club dat in de toekomst, voor andere mensen die geblesseerd raken, beter kan aanpakken?

   

  Meer ruimte om bij te dragen 
  Kun je op je eigen situatie al iets bedenken waar je enthousiast van wordt om op te pakken? En dan? Zet Nieuwe Kansen Sport in om op jouw manier bij te dragen aan de club: 

  • Klik op deze pagina op de button 'Doe mee', meld je aan op het platform en zoek het online stadion van jouw club. Ieder lid van een sportvereniging kan het initiatief nemen om zijn sportvereniging op het platform te activeren.
  • Promoot Nieuwe Kansen Sport onder de leden die je kent.
  • Kies zelf of samen met een paar anderen een thema voor verbetering van de club. Start een dialoog of kom meteen in actie.
  • Alle leden die op het platform aangehaakt zijn kunnen volgen wat jij doet en aanhaken als ze jouw idee interesaant vinden.
  • Geleidelijk komen er steeds meer leden die van zich laten horen en kansen zien en pakken om de sportvereniging op hun eigen manier verder te helpen.

   

  Wil je hulp? Heb je vragen? 

  Mail naar info@nieuwekansensport.nl 

  Bel 073-6131376.

  Succes met de groei en bloei van jouw club met ondersteuning van Nieuwe Kansen Sport!