Verfrissende inspiratie

Ongetwijfeld wil jij ook bijdragen aan een mooie sportomgeving. Maar waar kun je beginnen zonder meteen ontdekt te worden als vaste vrijwilliger? Met NKS kun jij jouw bijdrage doen, op thema's die jij belangrijk vindt en in de tijd die jij beschikbaar hebt. Meld je aan en je krijgt op dit zeer dynamische platform een eigen pagina waar je alle activiteiten op jouw sportvereniging(en) en die van je kinderen kunt volgen. Veel plezier met bijdragen aan je sportvereniging.

Nieuwe Kansen Sport | Postbus 1018 | 5140 CA Waalwijk
 06 - 4111 8327 | info@nieuwekansensport.nl

Homepage

Download hier
het Ebook
   
OPNIEUW VERENIGEN


Hoe komen vraag en aanbod bij elkaar in de participatiesamenleving?

Van back to basics naar back to the future

Dit e-book is voor iedereen die handvatten zoekt voor Opnieuw verenigen in de geïndividualiseerde samenleving van Nederland. We snappen met elkaar het concept van de participatiesamenleving maar struikelen regelmatig bij de stappen op weg daar naartoe. Dit e-book geeft in deze eerste versie geen oplossingen. De oplossingen zitten in onszelf, in de sociale mens die hunkert naar sociale cohesie.

Dit e-book toont een andere manier van kijken. De voorbeelden zijn ontleend aan de sport waar sportverenigingen kampen met een tekort aan vrijwilligers en een overschot aan ouders die de sportvereniging als kinderopvang gebruiken. De kunst van vernieuwen is het oude loslaten zonder het goede te verliezen. Daarom back to the future!

Naar de downloadpagina

Over Nieuwe Kansen Sport

SAMEN ZIJN WE DE CLUB!

Nieuwe Kansen Sport verenigt leden van een sportvereniging.
Online én op de club:

1. Op jouw manier bijdragen aan een mooie sportomgeving.
2. Op thema’s die jij belangrijk vindt.
3. In de tijd die jij beschikbaar hebt.

   

Introductie voor besturen van sportverenigingen (met de voordelen op een rijtje)

Introductie voor leden van een sportvereniging

Introductie voor begeleiders (je krijgt extra functionaliteiten op het platform voor activering van jouw vereniging)
Introductie voor deskundigen (experts in de sportwereld die sportverenigingen kunnen helpen)
Introductie voor partners (organisaties die de sport ondersteunen of ook via de sport hun doelen kracht bij kunnen zetten) 
introductie voor sponsoren (bedrijven die zich willen profileren met actieve sportverenigingen met actieve leden)

   

Onze visie

In onze visie zijn sportverenigingen verwikkeld in een ingrijpend veranderproces. In onze overtuiging heeft het topdown model van organiseren, middels bestuur - commissies - vrijwilligers, in de huidige vorm op termijn geen bestaansrecht meer. Als steeds meer leden sportconsumenten worden en zij hun bijdrage aan de club kunnen afbetalen met een extra bedrag aan contributie, gaan we hard op weg naar commercialisering. En commercialisering van de sport betekent dat er geen ruimte meer is om twee trainers op een groepje van 15 kinderen te zetten. Het (commerciële) model wordt dan één trainer op 20 of misschien wel 25 kinderen. De vraag is of we die weg willen inslaan met elkaar.

 

Er is een alternatief en dat is de tegenbeweging van deze ontwikkeling. Laten we werken aan de betrokkenheid van leden, oud leden en ouders van jeugdleden. Niet door aan iedereen te vragen of zij vrijwilliger willen worden maar door hen ruimte te geven om ieder op zijn eigen manier een bijdrage aan de club te laten doen. Daar is voor nodig:

  • Bewustwording: zorg dat iedereen weet wat er allemaal wordt gedaan op de club en waar de club naartoe wil.
  • Betrokkenheid: maak het mogelijk dat mensen elkaar kunnen vinden, spreken, afspreken en verbinden.
  • Bijdragen: laat iedereen die wil bijdragen dat op zijn eigen manier doen.

 

Alles draait om de persoonlijke prioriteitenlijst. Als bijdragen aan de vereniging leuk mag zijn, op je eigen manier gedaan mag worden, en niet gebonden is aan vaste functies die vervuld moeten worden, dan willen veel leden van sportverenigingen bijdragen. Wat helpt is een online platform waar beleid, communicatie en actie bij elkaar komen en gefaciliteerd worden.

 

Neem een kijkje op deze website, meld je aan (klik op de button Doe mee op deze pagina) en sluit je aan in het stadion van jouw sportvereniging. Succes en veel plezier met op jouw manier bijdragen aan je vereniging.

 

Team Nieuwe Kansen Sport

Projecten

Van Train-de-trainer

naar

NKS Academie

NKS Academie

NKS Academie is de nieuwe naam van het programma train-de-trainer, al 10 jaar een succesvol bijscholingsprogramma in samenwerking met Atletiekunie voor meer dan 100 atletiekverenigingen en loopgroepen. 

  

Bekijk het introductiefilmpje en lees verder onder de film.

     

Waarom NKS Academie?
Het trainingsprogramma is nu ook geschikt voor meer sporten en meer kaderleden.Het doel is: regionale trainingen bieden voor iedereen in de breedtesport. Toegevoegd is Blended Learning.

   

Blended learning
Blended learning bestaat uit een mix van theorie, oefenen in een trainingssituatie, oefenen in de praktijk, 1 op 1 begeleiding  en contact houden met medecursisten om echt in verandering te komen en van een verbetering te genieten in de praktijk.

   

Persoonlijke ontwikkeling
NKS Academie gelooft dat een leerproces begint bij de behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, gevolgd door het opnemen van theorie, afgewisseld met het durven aangaan van het experiment, verbeteren vanuit je praktijkervaringen en samen met anderen het proces van steeds beter worden levend houden. NKS Academie geeft mogelijkheden voor tijdefficiënt, vanuit de praktijksituatie en met persoonlijke aandacht leren. Dan is niets leuker en effectiever dan de blended learning aanpak van NKS Academie. NKS Academie gaat meteen dit najaar al in actie om de train-de-trainer clinics uit te breiden met blended learning-aspecten. 

   

Meer weten?
Reageer via het contactformulier (zie de navigatie) of stuur een e-mail aan info@nks.nl . We nemen snel contact met je op.

   

Veel plezier met NKS Academie en jouw leerproces!
Team Coöperatie NKS

INTRODUCTIE VAN DE COMMUNITY NIEUWE KANSEN SPORT

Introductie

     

Welkom in de community van Nieuwe Kansen Sport.

Doel: mensen tot elkaar brengen om de sportomgeving mooier te maken. Nieuwe Kansen Sport gaat over op een andere manier kijken naar de sportvereniging, de inzet van leden, kennisdeling, de manier van besturen, het betrekken van de omgeving en de bijdrage aan de samenleving. 

    

Stop met alleen maar vrijwilligers zoeken met tijd, die zijn dungezaaid
Clubs zoeken naar mensen met tijd, als het gaat om organiseren en uitvoeren van activiteiten. Dit betekent dat een groot deel van de leden niet KAN aanhaken op de vereniging. Hoe zou het zijn als alle leden steeds een goed online overzicht hebben van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de club? En er ruimte is om hierover gedachten te delen en bijdragen te doen? Alleen al goed weten waar de club mee bezig is, maakt leden enthousiaster om bij te dragen. 

    

Wat gebeurt er zoal in de community?
Iedere sportclub heeft een eigen online stadion (afgeschermde online omgeving)
Bestuur lanceert haar toekomstvisie
Leden reageren en dragen bij aan die visie
Leden hebben één op één contact
Iedereen in de club ziet wie in actie komt op een thema
Deskundigen dragen bij met informatie en antwoorden op vragen
In lokale tot landelijke projecten ondersteunt de community de deelnemers op weg naar een gezamenlijk doel uitwisseling van kennis, evaringen en succesverhalen.

    

NKS Academie: blended learning
In de NKS Academie treffen trainers en deelnemers elkaar om kennis en ervaring uit te wisselen op een Blended Learning manier. Blended learning is een mix van online en offline contact tussen trainers en deelnemers (ook onderling) met als doel variatie te bieden in kennisoverdracht en ervaringsuitwisseling. De aandacht verschuift daarbij van alleen het lesmoment naar de gehele periode van toepassing van de kennis totdat het geborgd is in hoofd en handelen van de deelnemer.

      

Vraag en Antwoord
Kennis en ervaring delen met iedereen in de community. Wat zijn jouw kennisgebieden?!!! Geef je op en ontvang vragen van mensen in deze community.

   

Scorebord
Game-elementen in de community maken het meedoen uitnodigend! 
Waarderingen geven aan elkaars acties laat de energie voor de club ook online stromen. 

   

Doe mee in de community van Nieuwe Kansen Sport!
Voor bestuurders, deskundigen, leden van een sportvereniging, ouders van jeugdleden, medewerkers bij een sportbond, een lokale of provinciale sportondersteuner, en ieder ander die de sport een mooiere plek wil maken om in deel te nemen. 

Handbalkids

Project Handbalkids voor leden van NHV

   

Welkom leden van het Nederlands Handbalverbond,

   

Je bent nu op de website van de community van Nieuwe Kansen Sport waarin de wervingsacties van het project Handbalkids samengebracht zijn en handbalfans ervaringen en successen delen in het bereiken van de jongste jeugd met deze prachtige sport.

   

Dit zijn de stappen om je te registreren in de community en deel te nemen aan het project Handbalkids:

  • Meld je club via NHV aan voor het project Handbalkids. Daar krijg je de eerste informatie en dan wordt ook op dit platform jouw club gekoppeld aan het project.
  • Registreer je persoonlijk op deze website via de grote gele button 'DOE MEE' op deze pagina. 
  • Na de registratie kom je op je persoonlijke pagina op deze website. Vind je club in de lijst sportverenigingen en meld je aan bij jouw vereniging.
  • Zodra je bent geaccepteerd, heb je toegang tot alle informatie over het project en vorm je samen met de andere leden van jouw handbalvereniging een stadion in de community. In dat stadion voeren de leden hun acties op zodat je elkaars acties kunt meelezen en versterken. Je ontvangt ook de overige informatie zoals over de bijeenkomsten en ondersteuning vanuit het NHV.

   

Alleen als je ingelogd bent én aangemeld bij een handbalvereniging die meedoet in het project Handbalkids, kun je bij alle informatie. Veel succes en plezier met het bijdragen aan de groei van jouw sportvereniging en het aantal handballers in Nederland!

   

Team Handbalkids
NHV